Có.

Phần mềm Tor là phần mềm tự do. Điều này có nghĩa là chúng tôi trao cho bạn các quyền phân phối lại phần mềm Tor, dù đã sửa đổi hay chưa sửa đổi, có tính phí hoặc miễn phí. Bạn không cần phải yêu cầu chúng tôi quyền được phép cụ thể.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn phân phối lại phần mềm Tor, bạn phải tuân thủ theo GIẤY PHÉP của chúng tôi. Một cách thiết yếu, điều này nghĩa là bạn cần phải bao gồm tập tin giấy phép LICENSE theo cùng với bất kỳ phần nào của phần mềm Tor mà bạn đang phân phối.

Tuy nhiên, hầu hết những người hỏi chúng tôi câu hỏi này không muốn chỉ phân phối phần mềm Tor mà thôi. They want to distribute Tor Browser. Điều này bao gồm Bản phát hành Hỗ trợ Mở rộng Firefox và tiện ích extension mở rộng NoScript. Bạn cũng sẽ cần tuân theo giấy phép cho các chương trình đó. Đồng thời cả hai các tiện ích mở rộng extension cho Firefox được phân phối dưới Giấy phép Chung Công cộng GNU, trong khi Firefox ESR được phát hành dưới Giấy phép Mozilla Công cộng. Cách đơn giản nhất để theo sát các giấy phép của họ đó là bao gồm vào mã nguồn cho các chương trình này ở mọi nơi bạn bao gồm các gói bundle theo chúng.

Đồng thời, bạn nên bảo đảm không làm cho người đọc cảm thấy bối rối, nhầm lẫn về việc Tor là gì, ai tạo ra nó, và các tính năng nó cung cấp (và không cung cấp). Xem Câu hỏi thường gặp FAQ về thương hiệu của chúng tôi để biết thêm chi tiết.