Tor dựa vào sự hỗ trợ của người dùng và các tình nguyện viên trên khắp thế giới để giúp chúng tôi cải thiện phần mềm và các tài nguyên của mình, vì vậy phản hồi của bạn là vô cùng quý giá đối với chúng tôi (và đối với tất cả những người dùng Tor).

Biểu mẫu Phản hồi

Khi gửi cho chúng tôi phản hồi hoặc báo cáo một lỗi bug, xin vui lòng bao gồm những điều này thật nhiều có thể được:

 • Hệ Điều Hành mà bạn đang sử dụng
 • Phiên bản trình duyệt Tor Browser
 • Mức độ Bảo mật trình duyệt Tor Browser
 • Từng bước một về cách làm thế nào mà bạn gặp phải vấn đề, để từ đó chúng tôi có thể tái tạo lại nó (ví dụ như, tôi đã mở trình duyệt, nhập vào một url, nhấp vào biểu tượng (i), sau đó trình duyệt của tôi bị lỗi)
 • Một ảnh chụp màn hình của vấn đề
 • Nhật ký Log

Làm thế nào để tiếp cận chúng tôi

Có một số cách để liên hệ với chúng tôi, vì vậy vui lòng sử dụng những cách phù hợp nhất với bạn.

Về diễn đàn Tor

Chúng tôi khuyến nghị việc hỏi han giúp đỡ trên Diễn đàn Tor. Bạn sẽ cần phải khởi tạo một tài khoản để đệ trình một chủ đề topic. Trước khi bạn hỏi, xin vui lòng xem qua chỉ dẫn thảo luận của chúng tôi. Vào thời điểm hiện tại, để phản hồi một cách nhanh nhất, vui lòng hãy viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn tìm thấy một lỗi bug, xin hãy sử dụng GitLab.

Về GitLab

Đầu tiền, hãy kiểm tra rằng lỗi bug đã được biết đến chưa. Bạn có thể tìm kiếm và đọc tất cả các vấn đề tại https://gitlab.torproject.org/. Để khởi tạo một vấn đề mới, vui lòng yêu cầu một tài khoản mới để truy cập phiên bản GitLab của dự án Tor Project và tìm đúng kho lưu trữ để báo cáo sự cố của bạn. Chúng tôi theo dõi tất cả các sự cố liên quan đến Trình duyệt Tor Browser tại Trình theo dõi sự cố Trình duyệt Tor Browser. Các vấn đề liên quan đến các trang web của chúng tôi phải được đệ trình theo Trình theo dõi vấn đề web tracker.

Về Telegram

Nếu bạn cần sự trợ giúp trong việc cài đặt hoặc xử lý sự cố trình duyệt Tor Browser và diễn đàn Tor bị chặn block hoặc kiểm duyệt tại nơi bạn ở, bạn có thể tiếp cận chúng tôi trên Telegram https://t.me/TorProjectSupportBot. Một chuyên gia tư vấn Tor sẽ hỗ trợ bạn.

Về WhatsApp

Bạn có thể tiếp cận đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng một tin nhắn văn bản tới số WhatsApp của chúng tôi: +447421000612. Dịch vụ này chỉ khả dụng cho các tin nhắn văn bản; các video hoặc gọi hội thoại là không được hỗ trợ.

Về Signal

Bạn có thể nhận được trợ giúp bằng cách gửi một tin nhắn văn bản tới số Signal của chúng tôi: +17787431312. Signal là một app ứng dụng tự do và chú trọng đến riêng tư. Dịch vụ này chỉ khả dụng cho các tin nhắn văn bản; các video hoặc gọi hội thoại là không được hỗ trợ. Sau khi gửi đi một tin nhắn, các đặc viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và giúp đỡ phân tích giải quyết vấn đề của bạn.

Thư email

Send us an email to frontdesk@torproject.org.

Trong dòng chủ đề của email, xin vui lòng cho chúng tôi biết là bạn đang báo cáo điều gì. Dòng chủ đề của bạn càng cụ thể (ví dụ: "Lỗi kết nối", "phản hồi về trang web", "phản hồi về Trình duyệt Tor Browser, "Tôi cần một cầu Bridge"), thì chúng tôi càng dễ hiểu và theo sát bạn. Đôi khi chúng tôi nhận được email không có dòng tiêu đề, chúng sẽ bị đánh dấu là thư rác và chúng tôi sẽ không nhìn thấy chúng.

Để nhận được phản hồi một cách nhanh nhất, xin vui lòng viết bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và/hoặc tiếng Bồ Đào Nha nếu bạn có thể. Nếu không có ngôn ngữ nào trong số này phù hợp với bạn, vui lòng hãy cứ viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn cảm thấy thoải mái, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để trả lời vì chúng tôi sẽ cần trợ giúp với dịch thuật để hiểu được nó.

Các bài nhận xét comment trong post Blog

Bạn luôn có thể để lại các nhận xét comment trên bài viết blog liên quan đến vấn đề hoặc phản hồi mà bạn muốn báo cáo. Nếu không có một bài post Blog nào liên quan tới vấn đề của bạn, xin vui lòng liên hệ chúng tôi theo cách khác.

Về IRC

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi trong kênh channel #tor trên OFTC để cho chúng tôi phản hồi hoặc báo cáo các lỗi bug/các vấn đề. Chúng tôi có thể không thể ngay lập tức phản hồi ngay được, nhưng chúng tôi chắc chắn có kiểm tra các nhật ký backlog và sẽ liên hệ lại tới bạn khi chúng tôi cần.

Tìm hiểu làm thế nào để kết nối tới các máy chủ OFTC.

Các danh sách email

Để báo cáo các vấn đề hoặc phản hồi bằng cách sử dụng các danh sách email, chúng tôi khuyến nghị rằng, bạn hãy làm điều đó trên mục mà liên quan tới điều mà bạn muốn báo cáo. Một thư mục hoàn chỉnh của các danh sách thư mail của chúng tôi có thể được tìm thấy tại đây.

Đêr phản hồi hoặc nêu vấn đề liên quan tới các trang web của chúng tôi: ux

Để phản hồi hoặc nêu vấn đề liên quan tới việc chạy một rơ-le Tor: tor-relays

Báo cáo một vấn đề bảo mật

Nếu bạn phát hiện được một vấn đề về bảo mật, xin vui lòng email tới security@torproject.org.

Nếu bạn muốn mã hoá thư mail của bạn, thì bạn có thể lấy khoá key công cộng OpenPGP cho địa chỉ này từ keys.openpgp.org. Đây là dấu vết fingerprint hiện tại:

 pub  rsa3072/0x3EF9EF996604DE41 2022-11-15 [SC] [expires: 2024-12-11]
   Key fingerprint = 835B 4E04 F6F7 4211 04C4 751A 3EF9 EF99 6604 DE41
 uid Tor Security Contact <security@torproject.org>
 sub  rsa3072/0xF59EF1669B798C36 2022-11-15 [E] [expires: 2024-12-11]
   Key fingerprint = A16B 0707 8A47 E0E1 E5B2 8879 F59E F166 9B79 8C36

Nếu bạn mong muốn tham gia vào chương trình tìm kiếm lỗi bug của chúng tôi, xin hãy lưu ý rằng, việc đệ trình một vấn đề bảo mật cho một trang web bên thứ ba chứa đựng các nguy cơ mà chúng tôi không thể kiểm soát được, do đó, chúng tôi mong muốn bạn hãy đệ trình một cách trực tiếp.